Szedlják István tarsolykészítő mester honlapja

Az aldebrői hajfonatkorong


-- Lelőhely:
Aldebrő – Mocsáros (Heves megye)
A községhez közel lévő Mocsáros-dűlő homokbányában, 1962-ben 34 db X századi sírt tártak fel. A szerényebb leletanyag alapján, egy módosabb szabad jogállású csoport tagjaihoz tartozók temetkezési helye lehetett. Kiemelkedőbb melléklet a két női sírból előkerült honfoglalás kori hajfonatkorong pár.

-- A hajfonatkorong:
Az ezüstlemezből készült korongok hátterének dús aranyozásával tette a mester, még hangsúlyosabbá az amúgy is erősebben kidomborodó motívumot. A két korong, egy-egy egymással ellenkező irányba néző, mitikus állatalakot ábrázol, melyek végtagjai növényi levelekben végződnek. Az álatok testét díszítő négy mezőben, egy lapos poncoló sarkával kialakított vonalkázás módszere, megegyezik a rakamazi-turul madárfiókáin találhatókkal.
Anyaga: aranyozott ezüst
Mérete: 74 mm.