Szedlják István tarsolykészítő mester honlapja

A bodrogvécsi veretes tarsoly


-- Lelőhely:
Bodrogvécs (ma Szlovákia területe)
A község határában egy homokdombon, 1897 őszén egy gazdag honfoglalás kori temetőt bolygattak meg szőlőtelepítés során. A leletek nagy része elveszett. Következő évben a domb keleti oldalán földmunkák során előkerült leleteket a földbirtokos átadta Dókus Gyulának. A sírok számáról semmilyen feljegyzés nem készült. A múzeumba került leletek alapján legalább 10 lovassír semmisült meg. A sírokból előkerült: 18 darab kengyel, 10 darab zabla, övveretek, lószerszámdíszek, 4 szablya, 1 harci balta, gyöngyök, karperecek, gyűrűk és néhány nyílhegy. Feltételezések szerint az egyik leggazdagabb X. századi magyar temető pusztult el.

-- A tarsolylemez:
A lemez egész felületét egymásba szövődő, végtelenbe szőhető palmettalevelek borítják be. A levelek felső fele sraffozott díszű. A háttér körponcokkal ékesített, aranyozott, de nem mélyítették le. A lemez vörösréz hátlapja is előkerült. A mintázat hasonlóságot mutat a Szolyván talált lemezzel.
Anyaga: aranyozott ezüst
Mérete: 14,3 cm x 11,7 cm .